HomeInfoLiveVideo'sWij staan stilAgendaContactPrivacyverklaringAanmelden/registrerenCookies
Bezoek ook mijn facebook pagina!

flyerstill

Wij staan stil

Ieder jaar staan wij als christenen stil bij het lijden en sterven van Jezus. Het is goed om een moment in het jaar te hebben om hier echt goed bij stil te staan. Het gaat om de kern van het evangelie.

"Een prachtig concert, kwaliteitsvol en indringend. Het oude bekende verhaal, toch weer als nieuw gebracht."
Gerrit Houtman, Ev. kerk, Meeuwen (B), directeur "Bethesda".

Wij staan stil is geboren vanuit bezinning. Het is begonnen met een paar nummers, over het Laatste Avondmaal, over Jezus' strijd in de tuin Getsemané, over Zijn sterven aan het kruis. Ik begon een beetje te begrijpen wat dit allemaal betekende en schreef steeds meer. Uiteindelijk is het uitgegroeid tot een serie nummers, van Hosanna (de intocht in Jeruzalem) tot Laten we naar huis gaan (het verhaal van de Emmaüsgangers). Het is meer dan een vertelling. Het is een overdenking, een beleving, echt om stil staan bij de lijdens- en paasgeschiedenis.

Muziek

De stijl van de muziek varieert van klassiek tot rap en wordt uitgevoerd met klassieke gitaar, finger-picking style, cajon en vibrafoon. Mijn eigen muzikale interesse varieert van klassiek, tot (prog) rock en jazz en dat is te horen, zij het allemaal in een uitvoering met akoestische instrumenten. Veel is ingetogen,maar sommige passages, zoals het 'proces' voor het Sanhedrin en bij Pilatus, zijn dat niet. Onderaan deze pagina vind je een aantal voorbeelden die in 2019 zijn opgenomen tijdens een concert.

"Mijn vrouw en ik zijn in 2019 met nog een paar vrienden naar het concert "Wij staan stil" geweest. De stijl is voornamelijke klassiek. Een bijzonder mooi, door God geïnspireerd concert, dat vertelt over het Laatste Avondmaal, de kruisdood van Jezus en de Opstanding. Elk jaar staan wij stil bij de lijdensweg van Jezus en de wederopstanding. Dit concert vertelt op een bijzondere manier wat Jezus voor ons gedaan heeft. Wij zullen er dit jaar weer bij zijn, jullie ook?"
Paul en Liezet Didderiëns, Echt (NL)

Waar en wanneer

Het programma is in de eerste plaats bedoeld voor - maar niet beperkt tot - kerken. Het is bedoeld als zelfstandig concert. Het is wel mogelijk om een gedeelte te brengen als deel van een kerkdienst. We zullen dan in overleg beslissen welke nummers zullen worden uitgevoerd en hoe ze ingepast worden in de dienst.

Het programma is natuurlijk vooral geschikt voor de tijd voorafgaand aan pasen, bijvoorbeeld de veertigdagentijd, maar het hoeft niet daartoe beperkt te zijn.

Alle kerken

Doordat de teksten heel dicht bij het bijbelse verhaal staan, is het programma geschikt voor alle kerkelijke gezindten. De inhoud is niet typisch evangelisch, protestant, of katholiek. Wij staan er nadrukkelijk voor open om in ieder kerkverband op te treden. Jezus bad vlak voor Zijn sterven voor Zijn volgelingen: "Laat hen allen één zijn" (Joh. 17:21). Dit programma is nadrukkelijk in die geest bedoeld.

Wie doen dit?

Joëlle Laman: Zang
Manuel Laman: Cajon, vibrafoon
Peter Laman: Gitaar, zang, compositie
Nelly Laman - van Wijk: Voordracht gesproken teksten en zang
Bert de Vries: Geluidstechniek

Vlnr. Manuel, Peter, Joëlle, Nelly

Boeken

Om het concert te boeken voor jouw kerk of zaal, of om meer informatie over dit concertprogramma te vragen, kun je het beste de contactpagina op deze website invullen.

Titels

Hier volgt een overzicht van alle titels van Wij staan stil:

 1. Ouverture - Instrumentale opening.
 2. Jeruzalem - Jezus spreekt de pijn uit die Hij voelt over de stad die Hem verwerpt (naar Mattheüs 23:37-38).
 3. Hosanna - De intocht in Jeruzalem (naar Johannes 12:12-19).
 4. Pesach - De voorbereiding van het Joodse paasfeest.
 5. Brood en wijn - Jezus viert het pesachmaal met Zijn leerlingen (naar Lucas 22:14-23).
 6. Vader - Het indringende gebed dat Jezus bidt nadat Hij Zijn leerlingen had toegesproken (naar Joh. 17).
 7. Gethsemane - Jezus gaat met Zijn leerlingen naar Gethsemane om de strijd aan te gaan (naar Mattheüs 26:36-47).
 8. Stilte - Jezus' stille strijd in Gethsemane (naar Mattheüs 26:36-47).
 9. Het schijnproces - Rap over het schijnproces dat tegen Jezus gevoerd werd.
 10. De hamer viel - De kruisiging.
 11. Verlaten - De 'kruiswoorden' (naar Mattheüs 27:46; Lukas 23:34,46).
 12. Ouverture (reprise) - Herhaling van de ouverture.
 13. Kajafas - Kajafas was de hogepriester die wilde dat Jezus gekruisigd werd. Hij had gezegd: "Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat." (Joh. 11:50). Zonder het te beseffen had hij geprofeteerd...
 14. Een nieuwe morgen - De Opstanding (naar Lukas 24:1-12).
 15. Laten we naar huis gaan - Een paar leerlingen van Jezus woonden in het dorpje Emmaüs. Zij wisten niet van de Opstanding en wandelden verdrietig naar huis. Tot een 'vreemdeling' hun aansprak... (naar Lukas 24:13-31).
 16. Waarom? - Waarom dit alles?

Deze website gebruikt cookies. Functionele cookies zijn nodig om de website te laten werken. Als je daarvoor geen toestemming geeft, kun je de website verder niet gebruiken.

De website biedt ook de mogelijkheid pagina's te delen op de sociale media facebook en twitter. Je kunt hier aangeven of je voor de daarvoor benodigde cookies toestemming geeft.

Zie ook de privacyverklaring op deze website.