HomeActueelInfoLiveVideo'sDownloadsAgendaContactPrivacyverklaringAanmelden/registrerenCookies
Bezoek ook mijn facebook pagina!

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe ik met de door jou verstrekte persoonsgegevens zal omgaan.

Peter Laman (hierna: ik) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik ben zelf de Functionaris Gegevensbescherming. Je kunt mij contacteren via de contactpagina op deze website.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door de contactpagina in te vullen, of door andere communicatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ik heb niet de intentie persoonsgegevens te te registreren verwerken over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via de contactpagina op deze website, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: * Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder * Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn activiteiten uit te kunnen voeren * Je te informeren over wijzigingen van mijn activiteiten * Om goederen en diensten bij je af te leveren * Het afhandelen van jouw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ik gebruik functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De inhoud van deze cookies is niet door derden te herleiden naar jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun je zelf aangeven of je toestemming geeft om knoppen te plaatsen op de website, waarmee informatie gedeeld kan worden via sociale media, zoals (maar niet beperkt tot) facebook en twitter. Indien je daar toestemming voor geeft, plaatsen deze sociale media ook cookies, volgens het door hun gevoerde privacybeleid. Door toestemming te geven deze knoppen voor sociale media te gebruiken, stem je ook in met het cookie- en privacybeleid van de sociale media.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Ook kun je surfen naar https://www.peterlaman.be/?cksreset om je cookie-instellingen te herzien.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de contactpagina op deze website .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer e.d. zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens worden geregistreerd op een webserver die aan alle moderne technische beveiligingsnormen voldoet.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via de contactpagina op deze website.

Deze website gebruikt cookies. Functionele cookies zijn nodig om de website te laten werken. Als je daarvoor geen toestemming geeft, kun je de website verder niet gebruiken.

De website biedt ook de mogelijkheid pagina's te delen op de sociale media facebook en twitter. Je kunt hier aangeven of je voor de daarvoor benodigde cookies toestemming geeft.

Zie ook de privacyverklaring op deze website.